• Breaking News

  Kamis, 23 Juni 2016

  Materi Marhala Dasar BBA KKMI Libya  الفعل
  ( Kata Kerja )


  Menurut Ilmu Nahwu  الفِعْلُ  ( Fi’il ) ialah :
  مَايَدُلُ عَلَى حَدَثِ الفِـعْلِ وَاقْـتَرَنَ بِزَمَنٍ
  Sesuatu yang menunjukan kepada kegiatan atau perbuatan dan perbuatan itu disertai dengan waktu.   Contohnya  :
  جَلَسَ – يَجْلِسُ – اِجْلِسْ
  كَتَبَ – يَكْتُبُ – اُكْتُبْ
  قَرَأَ – يَقْرَأُ -  اِقْرَ
  نَظَرَ – يَنْظُرُ – اُنْظُرْ
  الفِعْلُ   ( Fi’l ) Terbagi menjadi tiga :
  1-      فِعْلُ المَاضِ  ( Fi’lulmadhi ) Ialah suatu kata kerja yang di lakukan pada masa lampau.
  Contohnya :
  Duduk
  جَلَسَ
  Menulis
  كَتَبَ
  Membaca
  قَرَأَ
  Melihat
  نَظَرَ

   Tanda فِعْلُ المَاضِ  ( Fi’lulmadhi ) atau Ciri – Cirinya ialah bolehnya di masukan dengan             التَاءُ المُتَحَرِكَةُ    yaitu huruf  Ta yang berharokat yang menunjukan kepada Subject yaitu :
  تُ   ( Tu ) artinya أَنَا    = Saya  contohnya كَتَبْتُ  
  تَ  ( Ta ) asalnya أَنْتَ    = Kamu L  contohnya  كَتَبْتَ
  تِ  ( Ti ) asalnya أَنْتِ   = Kamu P  contohnya كَتَبْتِ 
  تُمَا   ( Tuma ) asalanya أَنْتُمَا  =  Kamu berdua contohnya  كَتَبْتُمَا
  تُمْ  ( Tum ) asalnya أَنْتُمْ   = Kamu sekalian L contohnya  كَتَبْتُمْ 
  تُنَّ ( Tunna ) asalnya أَنْتُنَّ  = Kamu sekalian P contohnya   كَتَبْتُنَّ   
  Contohnya :
  كَتَبْتُ الدَّرْسَ   
  Saya menulis pelajaran

  Dan tanda yang selanjutnya ialah  bolehnya di masukan oranag ketiga dalam bahasa Arab  di sebut  
  ضَمِيْرُ الغَائِبِ  ( Dhomir Ghoib ) yaitu :
  هُؤَ  dia L   contoh كَتَبَ
  هِيَ Dia P  contoh كَتَبَتْ
  هُمَا Dia berdua   contohكَتَبَا   
  هُنَّ Mereka P  contoh كَتَبَنَ
  هُمْ Mereka L  contoh كَتَبُوا
  Contohnya :
  كَتَبَ مُحَمَّدٌ الدَّرسَ  
  Muhammad menulis pelajaran
  كَتَبَتْ فَاطِمَةُ الدَّرْشَ
  Fatimah menulis pelajaran

  2-      فِعْلُل المُضَارِعُ  ( Fi’l Mudhori’ ) ialah  suatu kerja yang di lakukan masa sekarang dan masa yang akan datang.
  Contohnya  :
  Duduk
  يَجْلِسُ
  Menulis
  يَكتُبُ
  Membaca
  يَقْرأُ
  Melihat
  يَنْظُرُ

  Tanda فِعْلُل المُضَارِعُ  ( Fi’l Mudhori’ ) Ialah bolehnya di masuki huruf  س  dan سَوْفَ   huruf ini sebagai pembeda waktu pelaksanaannya , س   yaitu untuk masa sekarang dan سَوفَ  untuk masa yang akan datang jangka waktu yang panjang .
  Contohnya :
  أنَا سَأَجْلِسُ  ( Saya mau duduk )
  أَنَا سَوفَ أَجْلِسُ غَداً   ( saya akan duduk besok )

  Tanda yang lain ialah bolehnya masuk Huruf     النَصْبُ dan  الجَزْمُ ( Nasab dan jazm ) yaitu  لَمْ dan أَنْ Contohnya :
  لَمْ يَجْلِسْ مُحَمَّدٌ  ( Muhammad tikan akan duduk )
  أَنْ يَجْلِسَ مُحَمَّدٌ  ( supaya Muhammad duduk )

  3-      فِعْلُ الأَمْرِ  ( Fi’l Amri ) Yaitu kata perintah
  Contohnya :
  Duduk
  إِجْلِسْ
  Tulis
  أُكْتُبْ
  Baca
  إِقْرَأْ
  Lihat
  أُنْظُرْ

  Tanda فِعْلُ الأَمْرِ  ( Fi’l Amri ) Ialah bolehnya masuk nya sebagai berikut :
  1-       أَلِفُ التَثْنِيَةِ   ( Alif Tasniah ) Alif yang menunjukan dua subject
  Contohnya :
  إجْلِسَا عَلَى الكُرْسِيِّ   ( Duduk Kalian berdua di atas kursi )
  2-      وَاو الجَمَاعَةِ   ( Wawu Jama’ah ) yaitu wau yang menunjukan banyak subject
  Contohnya :
  إِجْلِسُوْا عَلَى  الكُرسِيِّ   ( Duduk kalian semua di atas kursi )

  Tidak ada komentar: